PRO AKCIONÁŘE
 

Název a sídlo společnosti

AZ SANACE a. s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514
Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 5.3.1998, oddíl B, vložka 1093

 

Organizační struktura

Statutární ředitel Asistentka statutárního ředitele Prokurista a právník
Ing. Jakub Zavoral, Ph. D.  Michaela Srbová JUDr. Václav Smělík
+420602160104 +420725009049 +420724553822
michaela.srbova(at)azsanace.cz michaela.srbova(at)azsanace.cz vaclav.smelik(at)azsanace.cz  
       
Obchodní ředitel  Vedoucí obchodního oddělení    
Ing. Tomáš Novák Irena Militká    
+420702037447 +420724042179    
tomas.novak@azsanace.cz irena.militka(at)azsanace.cz    
       
Vedoucí infrastruktury
   
Jiří Smolík
   
+420725027812
   
jiri.smolik(at)azsanace.cz      
       
Výrobní ředitel
     
Ing. Adam Sinevič
     
+420606859122
     
adam.sinevic(at)azsanace.cz      
Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí 
Ing. Ladislav Bohuslav Jiří Čižmar Petr Kolář, Dis. 
+420725065870 +420734396982 +420734520985
ladislav.bohuslav(at)azsanace.cz jiri.cizmar(at)azsanace.cz petr.kolar(at)azsanace.cz  
 
Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí 
Jan  Rohan Ing. Josef Schwarzer Petr Ujfaluši
+420724119782 +420724038188 +420602459709
jan.rohan(at)azsanace.cz josef.schwarzer(at)azsanace.cz petr.ujfalusi(at)azsanace.cz  
       

 

<a href="mailto:%6a%69%72%69%2e%73%6d%6f%6c%69%6b%40%61%7a%73%61%6e%61%63%65%2e%63%7a">jiri.smolik(at)azsanace.cz</a></td>