Maloprofilové zakládání

Maloprofilové zakládání

Zajišťujeme:

Jsme schválený dodavatel i naše stroje pro stavby ŘSD a.s.

Zajišťujeme pro zákazníky také návrh nejvhodnějšího technického řešení, výpočet a vyprojektování realizační dokumentace.

Nejčastější realizace a zákazníci:

Dopravní stavby:

pro ŘSD a.s., SŽDC s. o., Správy a údržby silnic, STRABAG a.s., EUROVIA a.s., DOPRASTAV a.s. a další

Pozemní stavby:

Mimo jiné pro GEOSAN GROUP a.s., HOCHTIEF a.s. a METROSTAV a.s.

Roční obrat společnosti v této oblasti činí v poslední letech cca. 100 – 120 mil. Kč.

Referenční projekty oddělení maloprofilového zakládání

název objednatel cena termín
Název: SHQ ČSOB Radlická, Praha Smíchov Objednatel: HOCHTIEF a.s. Cena: 54 mil. Kč Termín: 2015-2016
Název: Lávka pro pěší nádraží Ďěčín Objednatel: STRABAG RAIL a.s. Cena: 6 mil. Kč Termín: 2017
Název: Green Point Smíchov Objednatel: HOCHTIEF a.s. Cena: 19 mil. Kč Termín: 2017-2018
Název: ČSOB Hradec Králové Objednatel: GEOSAN GROUP a.s. Cena: 24 mil. Kč Termín: 2018-2019
Název: Depozitář knihovny Ústí nad Labem Objednatel: Rekultivace Ústí a.s. Cena: 7 mil. Kč Termín: 2018
Název: Sanace železniční trati Mariánské Lázně po nehodě Objednatel: SŽDC/SÚS Karl. kraj Cena: 3 mil. Kč Termín: 2018

SHQ ČSOB Radlická, Praha Smíchov

HOCHTIEF a.s.

54 mil. Kč

2015-2016

 • kotvení záporového pažení

Lávka pro pěší nádraží Děčín

STRABAG RAIL a.s.

6 mil. Kč

2017

 • mikropilotové založení pilířů lávky v kolejišti

Green Point Smíchov

HOCHTIEF a.s.

19 mil. Kč

2017-2018

 • kotvení pilotové převrtávané stěny jako zajištění stavební jámy
 • stříkané betony
 • mikropiloty

ČSOB Hradec Králové

GEOSAN GROUP a.s.

24 mil. Kč

2018-2019

 • kotvení pilotové převrtávané stěny jako zajištění stavební jámy
 • stříkané betony

Depozitář knihovny Ústí nad Labem

Rekultivace Ústí a.s.

7 mil. Kč

2018

 • zajištění stavební jámy pomocí kotvené mikrozáporové stěny
 • mikropiloty
 • stříkané betony

Sanace železniční trati Mariánské Lázně po nehodě

SŽDC/SÚS Karlovarský kraj

3 mil. Kč

2018

 • zápory pro zajištění tělesa dráhy
 • kotvy, spřažovací táhla

další referenční stavby

MÚK Třebušice
mikropiloty pro pilíře mostu

Sanace propadu koleje Kamenné Žehrovice pomocí roznášecí desky na mikropilotách