Oprava železniční tratě Mariánské Lázně

Dopravní stavby

Zajišťujeme:

Jsme schváleným dodavatelem pro ŘSD a.s. a SŽDC s.o.

Pro naše zákazníky zajišťujeme návrh nejvhodnějšího technického řešení, výpočet a projekci realizační dokumentace.

Nejčastější realizace a zákazníci:

Dopravní stavby:

pro ŘSD a.s., Správy a údržby silnic jednotlivých krajů, SŽDC s.o., obce

Opravy břehových linií vodních toků, opevnění, přehrážky, sanace nábřežních zdí a umělých vodních děl pro Povodí Labe a Povodí Ohře

Roční obrat společnosti v této oblasti činí v poslední letech cca. 100 – 120 mil. Kč.

Referenční projekty oddělení dopravních staveb

název objednatel cena termín
Název: Statické zajištění silnice Vřesová - Tatrovice Objednatel: Správa a údržba silnic Karlovarského kraje Cena: 36 mil. Kč Termín: 2018-2019
Název: Sanace sesuvu komunikace Čermná Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Cena: 8 mil. Kč Termín: 2018
Název: Rekonstrukce mostu Puclice Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Cena: 7 mil. Kč Termín: 2018-2019
Název: Rekonstrukce mostu Žíželice Objednatel: ŘSD Ústeckého kraje Cena: 10 mil. Kč Termín: 2017
Název: Sanace železniční trati Mariánské Lázně po nehodě Objednatel: SŽDC/SÚS Karlovarský kraj Cena: 3 mil. Kč Termín: 2018

Statické zajištění silnice Vřesová - Tatrovice

Správa a údržba silnic Karlovarského kraje

36 mil. Kč

2018-2019

 • demolice a odbourání poškozené části komunikace
 • zakládání nové opěrné zdi na mikrozáporách
 • nová opěrná zeď, římsy, odvodnění a izolace
 • oprava propustku a zásypy
 • nová komunikace, svodila a dopravní značení

Sanace sesuvu komunikace Čermná

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

8 mil. Kč

2018

 • rekonstrukce utržené krajnice komunikce
 • mikrozáporové založení opěrné zdi
 • odvodnění a zásypy
 • nová komunikace a římsa

Rekonstrukce mostu Puclice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

7 mil. Kč

2018-2019

 • totální rekonstrukce mostu včetně založení, opěr, mostovky, izolace, říms, komunikace, zábradlí

Rekonstrukce mostu Žíželice

ŘSD Ústeckého kraje

10 mil. Kč

2017

 • totální rekonstrukce mostu včetně založení, opěr, mostovky, izolace, říms, komunikace a zábradlí

Sanace železniční trati Mariánské Lázně po nehodě

SŽDC/SÚS Karlovarský kraj

3 mil. Kč

2018

 • zápory pro zajištění tělesa dráhy
 • kotvy a spřažovací táhla