Vodohodpodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Zajišťujeme:

Naše společnost disponuje mnoha autorizacemi v oblastech vodohospodářských staveb

Nejčastější zákazníci:

Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik

Referenční projekty oddělení vodohospodářských staveb

název objednatel termín
Název: VT Pramenský potok - jez, výstavba rybího přechodu (řkm 4230) Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Termín: 2014
Název: OPŠ 06/2013 Panenský potok v Rynolticích (řkm 23800-26000) Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Termín: 2013-2014
Název: OPŠ 062013 Kamenice v České Kamenici (řkm 22890-22960) Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Termín: 2013
Název: Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa Objednatel: Povodí Labe, státní podnik Termín: 2011-2013
Název: VD Fláje - abraze PB Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Termín: 2015-2016