Velkoprofilové zakládání

Velkoprofilové zakládání

Zajišťujeme:

Zajišťujeme pro zákazníky také návrh nejvhodnějšího technického řešení, výpočet a vyprojektování realizační dokumentace.

Nejčastější realizace a zákazníci:

Dopravní stavby:

pro ŘSD a.s., SŽDC s. o., Správy a údržby silnic, STRABAG a.s., EUROVIA a.s., DOPRASTAV a.s. a další

Pozemní stavby:

např. pro GEOSAN GROUP a.s., HOCHTIEF a.s., METROSTAV a.s.

Roční obrat v této oblasti činí několik let po sobě cca. 120 – 150 mil. Kč.

Referenční projekty oddělení velkoprofilového zakládání

název objednatel cena termín
Název: SHQ ČSOB Radlická, Praha Smíchov Objednatel: HOCHTIEF a.s. Cena: 54 mil. Kč Termín: 2015-2016
Název: Obchodní komplex Rustonka Objednatel: GEOSAN GROUP a.s. Cena: 36 mil. Kč Termín: 2015-2017
Název: Green Point Smíchov Objednatel: HOCHTIEF a.s. Cena: 19 mil. Kč Termín: 2017-2018
Název: ČSOB Hradec Králové Objednatel: GEOSAN GROUP a.s. Cena: 24 mil. Kč Termín: 2018-2019
Název: Dálnice D8 v úseku Lovosice - Ústí n. Labem Objednatel: EUROVIA a.s. + METROSTAV + Zakládání staveb a.s. Cena: 20 mil. Kč Termín: 2016

SHQ ČSOB Radlická, Praha Smíchov

HOCHTIEF a.s.

54 mil. Kč

2015-2016

 • pilotové zakládání budov
 • záporové pažení kotvené
 • pilotové stěny s monolitickými zídkami

Obchodní komplex Rustonka

GEOSAN GROUP a.s.

36 mil. Kč

2015-2017

 • pilotové zakládání budov
 • záporové pažení kotvené
 • beraněné štětové stěny

Green Point Smíchov

HOCHTIEF a.s.

19 mil. Kč

2017-2018

 • pilotové zakládání budov
 • pilotová převrtávaná stěna jako zajištění stavební jámy, kotvená
 • stříkané betony

ČSOB Hradec Králové

GEOSAN GROUP a.s.

24 mil. Kč

2018-2019

 • pilotové zakládání budov
 • pilotová převrtávaná stěna jako zajištění stavební jámy, kotvená
 • stříkané betony

Dálnice D8 v úseku Lovosice - Ústí nad Labem

EUROVIA a.s. + METROSTAV + Zakládání staveb a.s.

20 mil. Kč

2016

 • pilotové zakládání mostních objektů
 • stěrkový drén pro odvodnění sesuvného území u Prackovic

další referenční stavby