Inženýring

Inženýring

Zajišťujeme:

Společnost AZ Sanace a.s. provádí kompletní inženýring.

Touto činností se rozumí správa kompletní projektové dokumentace – od projednání až k získání souhlasného stanoviska příslušného orgánu, kompletní koordinace celého projektu, příprava investičních záměrů či konzultace a poradenská činnost v přípravě staveb.

AZ SANACE, a.s. jsou rovněž projekční společností a to se stejnou specializací jako u stavebních prací.